aktualności

W najbliższym czasie...

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najbliższymi planami

czytaj więcej ...

Wydarzyło się

Krótkie relacje z bieżących wydarzeń

czytaj więcej ...

KONTAKT

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie

plac Konsulatu Polskiego 1
10-532 Olsztyn
tel: 089

info@pzits.olsztyn.pl

PZITS o/Olsztyn

... Informacja o aktualnych składkach

WITAMY NA STRONIE
oddziału olsztyńskiego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Jesteśmy częścią powstałej w 1919 roku ogólnopolskiej organizacji technicznej skupiającej wokół siebie ludzi związanych z szeroko pojętą branżą sanitarną. W swoich szeregach posiadamy więc tych, którzy swoje zainteresowania, działalność zawodową i społeczną realizują w dziedzinach takich jak: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli, gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz wielu innych.

Historia naszego oddziału sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy nasza aktywność nieco podupadła. Na szczęście okres stagnacji mamy już za sobą. Reaktywujemy „starych” i pozyskujemy „nowych” członków. Na nowo rozwijamy skrzydła. Mamy ambicję, ale i pokorę. Chcemy zjednoczyć naszą warmińsko-mazurską brać sanitarną pod wspólnym logiem, by rozwijając siebie, pomagać innym i przyczyniać się do rozwoju naszego regionu.

Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez: organizowanie kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, kursów, szkoleń. Wykonujemy również ekspertyzy i opinie techniczne.
PZITS wydaje również dwa ogólnopolskie czasopisma techniczne:
"Gaz, Woda i Technika Sanitarna"; oraz
"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.”